FyzioRelaxCentrum

Mgr. Petra Milichová


Nestátní zdravotnické zařízení

Zařízení nemá smlouvy s pojišťovnami.

Pracovní doba je pružná, objednávejte se, prosím, na tel. č. 702 186 176.

Přijímáme také platební karty.

Pravidelná skupinová cvičení

Cvičení pro dospělé v pondělí a ve čtvrtek bude možné absolvovat i online formou. V případě zájmu mě kontaktujte.


Rekondiční dopoledne

pondělí 9-10 hod. FyzioRelaxCentrum

Cena: 85,- Kč/hod., možnost zakoupení permanentky 750 Kč/10 vstupů

Jedná se o nenáročná protahovací a relaxační cvičení prováděná zejména vsedě a vestoje s cílem protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalových skupin. Čas je věnován také senzomotorickým cvičením a nácviku rovnováhy. Vhodné zejména pro seniory, ženy na mateřské, pracující na směny.


Rekondiční cvičení pro děti

Aktuálně neprobíhá

V rámci tohoto cvičení se děti naučí základní protahovací a relaxační cvičení, je využíváno prvků dechové gymnastiky, senzomotoriky a koordinačních cvičení.


Rekondiční cvičení pro dospělé

Aktuálně neprobíhá

čtvrtek 17:30-18:30 hod.

Cena: 75,- Kč/hod., možnost zakoupení permanentky 650 Kč/10 vstupů

Nenáročné cvičení pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví. Cviky jsou zaměřeny na protažení celého těla, posílení problémových oblastí, relaxaci a uvolnění celkového napětí svalů. Je využito prvků dechové gymnastiky, cvičení pánevního dna, cvičení s overballem apod.


Rekondiční cvičení pro seniory v Rybí

Aktuálně neprobíhá

Organizace cvičení se bude řídit aktuálně platnými nařízeními a zdravým rozumem:)

Pracoviště nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, poskytované služby jsou za přímou platbu.

Mgr. Petra Milichová - fyzioterapeutka__|__ Telefon: 702 186 176__ |__ Email: petramilichova@seznam.cz__ | __ Zauličí 265 (vedle pošty), 742 66 Štramberk__| __ www © 2013 Jiří Svoboda__| __